18 oktober 2012

32 - 1979 - Skrylle!

Skrylle, denna metropol i friskvård... otaliga Lundensare har väl stretat sig igenom de vackra skogarna för att lätta på trycket från bankettmaten. Jag tror jag minns denna banan på grund av att det var öppna ängar hela tiden... om det inte kommer någon liknande bana längre fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar