28 april 2013

220 - 1984 - Kavledags

Ungdomens 7-manna, en ganska ny företeelse, skapad i hopp om att få till en större lokalt förankrad ungdomskavle, som slog ganska väl ut och har överlevt, förändrats och utvecklats genom åren.
Vet inte om jag (vi) lyckades så bra under något av mina ungdomsår även om vi på pappret borde haft ganska bra lag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar