11 november 2013

414 - 1990 - Västanåberget

Konkurrensen var ganska tuff i H20 eftersom ett antal bra 19-åringar hade äntrat scenen och gav oss äldre en match. Västanåberget är alltid en utmaning, både löpmässigt och tekniskt, så även denna gång och det blev lite krokigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar