11 februari 2014

503 - 1995 - Nytt år, längre mellan kartorna... uppdaterad.

En ny pärm som inte är lika systematisk som de andra... någonting har förändrats och antalet tävlingar har sjunkit, framför allt de individuella. antagligen har intresset att köra till tävlingar varenda helg försvunnit och fokus lite mer lagts på kavlar och träning.

Micke Öhgren lämnade oss för Sävedalen och Mats Nilsson var inte lika aktiv... ett stort antal juniorer tog plats på tävlingarna och målet var inte längre att komma långt fram utan mer att lära och ha kul och skaffa erfarenhet.

Inledning med Skåne-mixen, en ny tävling av Pan-Kristianstad som tidig vårtävling i, förhoppningsvis, snöfria marker. Minns att det var mycket klunglöpning och att det gick fort i början längs stigar och vägar.
Placering okänt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar