7 maj 2014

588 - 2007 - Sjumanna

En gammal bekant karta med beteckningen Sjöarp och jag hade för mig att jag sprang nattsträcka. Men det var visst 5:e sträckan det blev... inget större resultat att minnas. Varken för mig eller för laget även om det inte bommades så mycket förutom en runda på 8:e kontrollen.

Laget var MN-NO-MJ-NE-UÖ-VS-PJ och slutade på en 21:e plats (26 fullföljde...).

På väg mot 3:an korsade jag min väg som jag hade på sista etappen på O-ringen 1984.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar