7 mars 2014

527 - 2002 - Tormestorp

Undrar varför jag bara ritat in två delsträckor på denna tävling...?
Jag minns bommen till tvåan och att det var märkligt att jag började leta i mossen, men det var väldigt bräskigt överallt och lite svårt att se att det var en mosse... Sprang inte långa banan utan H21 fick räcka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar