19 mars 2013

180 - Jag gjorde en expedition... Del 2

... det var sträcka nummer 2 som ställde till en hel del problem kan jag tänka mig. Undrar vad jag tänkte när jag stod där vid första kontrollen och skulle påbörja löpningen mot nästa kontroll.
Men, draghjälpen var på väg...
Kanske vek jag inte kartan lika snyggt på den tiden... lite mer fladder i hållningen skulle jag tro.När man står vid kontroll 1 och tittar mot öster och inledningen på sträcka 2 ser det ut som på bilden nedan. Inte helt lätt att urskilja var stenmuren går upp i branten och mot höjdpartiet.Detta är stenmuren när den fortsätter upp på den första höjden efter första kontrollen. Stenmur nummer 2 som går vinkelrätt syns i bortre delen av fotografiet där bokskogen går över i granskog.
På andra sidan den stenmuren finns... ingenting, bara en zick-zackad stenmur till vänster som man ska följa... om man hittar den.Men, här dyker det upp en väg! Den fanns inte här för 35 år sedan... Undrar om det var någon av mina yngre medtävlare som hade valt fel utrustning och fick lämna sitt fordon mitt i loppet... tur att jag lämnade barnvagnen hemma denna gången och lät junior hänga på en bra rygg istället...
Det var många stenmurar att följa innan man nådde målet på denna sträcka. Jag minns sträcka som ganska tät och att man fick trixa sig fram mellan träden. Det har visst växt en del i denna del av Skåne.
Kontroll 2!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar