23 mars 2013

184 - Jag gjorde en expedition... Del 6

Sträckan till kontroll 6 är ganska enkel även om stigen just nu är ganska svårfunnen vid vägen. Möjligen var den lättare att hitta då... förhoppningsvis.Stigen är liten och går i gränsen mellan skogstyper vilken gör den svår att följa.

Väl framme vid kontrollen är stigen helt försvunnen och här ska vi vika av mot nästa kontroll.Här blev junior lite osäker på nästa vägval...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar