24 mars 2013

185 - Jag gjorde en expedition... Del 7

Vi närmar oss slutet på denna banan och sluttningen ner mot målet.

Sträckan till kontroll nummer 7 inleds med att följa en kraftledning och sedan vika in i grönområdet på en liten stig. Normalt sett, tror jag, ska kraftledningsstolparnas position var utmärkta med ett litet streck vilket inte var så exakt gjort här.
Förhoppningsvis var underlaget lite mer lättforcerat 1978 annars tror jag att Ulf 8 år hade försvunnit under det höga gräset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar